11 Φεβ 2011

1930s, Λατινική Aμερική

«Eπί πολλά έτη πριν από την παρούσα κρίση οι χώρες της Λατινικής Aμερικής έκαναν μεγάλα δάνεια από την αμερικανική αγορά... O κόσμος στις H.Π.A. ευημερούσε κι έδειχνε προθυμία ν’ αγοράζει λατινοαμερικάνικες ομολογίες σε απεριόριστες σχεδόν ποσότητες, με την υποκίνηση δραστήριων μεσιτών των αμερικάνικων οίκων επενδύσεων. Η Λατινική Aμερική αποκτούσε εύκολα το χρήμα και το ξόδευε επίσης εύκολα, συχνά μάλιστα το σπαταλούσε άσκοπα. Η εισαγωγή  αυτή χρήματος προκαλούσε μια έντονη δραστηριότητα στα δημόσια έργα και μια εξαιρετική, ανώμαλη ζήτηση εργασίας...
         «Όταν ήρθε η κρίση, σταμάτησε απότομα η τεχνητή αυτή τόνωση των εργασιών. Πολλές χώρες βρέθηκαν σε αδυναμία να εξασφαλίσουν πρόσθετα δάνεια. Η κατασκευή δημόσιων έργων έπρεπε να σταματήσει αμέσως ή τουλάχιστον να επιβραδυνθεί όσο ήταν δυνατόν περισσότερο. Πολλές κυβερνήσεις βρέθηκαν μπλεγμένες σε μεγάλα προγράμματα δημοσίων έργων που δεν μπορούσαν τώρα να πραγματοποιήσουν. Οι προϋπολογισμοί τους ήταν κατάφορτοι από βαρύτατους τόκους και χρεωλύσια του δημοσίου χρέους, ενώ τα κρατικά έσοδα, ιδίως τα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς, στα οποία υπολόγιζαν πολύ οι χώρες αυτές, άρχισαν να μειώνονται ραγδαία.
         Όσοι είχαν προσληφθεί στις κατασκευές δημοσίων έργων βρίσκονταν τώρα άνεργοι, και την ίδια μοίρα είχαν οι ασχολούμενοι στην παραγωγή εξαγώγιμων ειδών. Αυτό σήμαινε ύφεση, πτώση των αμοιβών, ανεργία.»

Aμερικανός σχολιαστής στους New York Times
30/8/1930  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου