21 Μαρ 2011

Στοχασμοί γύρω από το '21, Παναγιώτης Kανελλόπουλος, 23 Μαρτίου 1963, μέρος 1

Τν μέρα πο λαβα τν ντολ τς Συγκλήτου ν κφωνήσω τν «Πανηγυρικόν» τς 25ης Μαρτίου, μι σύμπτωση τ θέλησε νχω στ χέρια μου να ραο βιβλίο. Λίγοι λληνες θ τ χουν διαβάσει κα ο περισσότερο, π τος λίγους θ τ χουν χωρς λλο λησμονήσει.

Μι κόρη το Βορρ φθασε, τς πρτες μέρες το Αγούστου το 1859, στν θήνα. Εχε πισκεφθ τν Παλαιστίνη κ' ρχόταν π τν Κωνσταντινούπολη. ταν μι Σουηδ συγγραφες πο τν καμε κα παγκόσμια διάσημη μι γγλίδα συνάδελφός της. Mary Howitt, ποιήτρια κα δια, πως κα σύζυγός της William, ρχισε π τ 1846 ν κδίδ τ ργα τς Σουηδς στ' γγλικά, κα ο μεταφράσεις της κρίθηκαν κα εναι θαυμάσιες. Κα μετέφρασε ετυχς, κτς π τ ριστα διηγήματα τς Σουηδς, κα τ δίτομο ργο της πο φέρει τν τίτλο: «λλς κα ο λληνες», κα τν πότιτλο: « περιγραφ μις χειμερινς διαμονς κα νς θερινο ταξιδιο στν λλάδα κα τ νησιά της».

Τ' νομα τς Σουηδς πο ρθε στ χώρα μας, σ λικία πενήντα κτ τν, πεντέμισυ χρόνια πρν πεθάν, εναι Fredrika Bremer. Τ βράδυ τς 9ης Αγούστου τ πέρασε, πως μς λέει, «στς στλες το λυμπίου Διός, συντροφευμένη π τν πρώην πουργ τν σωτερικν λέξανδρο Ραγκαβναν χτυπητ μικρόσωμον νδρα, συνήθιστα μως νδιαφέροντα στ συζήτηση κα εχάριστον στος τρόπους, μ' να ψηλ μέτωπο, ραο κεφάλι κα λεπτ κφρασηκαθς κα μ τ γυνακα του, μιν γγλίδα κυρία». Εχαν καθήσει κα ο τρες στ κοσμικ κέντρο πο λειτουργοσε στς στλες το λυμπιείου καί, ν μπάντα τν πνευστν παιζε τ πι γαπητ «μοντέρνα κομμάτια», «δρόσισαν» τ χείλη τους «μ ξαίρετα παγωτά» κα ρχισαν τ συζήτηση. μικρόσωμος καθηγητς το Πανεπιστημίου κα πρώην πουργς μ τ ραο κεφάλι (πρώην πουργς τν ξωτερικν κα λλοτε σύμβουλος το πουργείου τν σωτερικν) μίλησε «γι τν ζωηρ πατριωτισμ πού χουν δείξει ο γυνακες κα ο νδρες τς λλάδος», μίλησε γι τ μεγάλη πρόοδο πο εχε ρχίσει ν σημειώνεται σ λους τος τομες, μνησε τν «ρωτα το λληνος γι τν πιστήμη κα τ μάθηση», επε τι θήνα εχε ρχίσει ν γίνεται, πως κα λλοτε, στν ρχαιότητα, τ κέντρο τς παιδείας λων τν λλήνων, κόμα κα κείνων πο ζοσαν ξω π τν λεύθερη λλάδαθ μνημόνευσε σως Ραγκαβς τν περήφανη ρήση το Περικλέους: «Ξυνελών τε λέγω τήν τε πσαν πόλιν τς λλάδος παίδευσιν εναι...»— κα σο γι τν πληθυσμ πο εχε τότε θήνα, θεώρησε ναγκαοπως τ κάνουμε λοι μας, ταν θέλουμε ν δώσουμε περισσότερο κρος στν πόλη πο γαπομεν π τι εχε δη νεβ στς πενήντα περίπου χιλιάδες κατοίκους. Εναι ζήτημα, ν εχε περβ, στ 1859, τς σαράντα, χιλιάδες.

Λίγες μέρες ργότερα, κουσε Fredrika Bremer τν γγλο πρεσβευτ Sir Thomas Wyse ν τς λέη τ ντίθετα κριβς π σα τς εχε π Ραγκαβς. Κάθε ντιπρόσωπος μεγάλου κράτους νομίζει, τι πικυρώνει τ μεγαλεο πλς τ λικ μέγεθος τς χώρας του, ταν νακαλύπτ λαττώματα στος μικρούς. Sir Thomas δν πέφυγε ν πέσ στ λάθος ατό. Κα επε τι τ «αμα» τν λλήνων χει «τν τάση ν' νεβαίν στ κεφάλι τους». Δν σκέφθηκε, τι, ταν τ αμα νς λαο χ τν τάση ν ποτίζ, πως τ λληνικό, τ γ του, χει τ δικαίωμα ν' νεβαίν κα στ κεφάλι. Κα πρόσθεσε: « καθένας πιθυμε ν μάθ γράμματα καθένας πιθυμε ν γίν πολιτικς (astatesman or a politician)• κανένας δν θέλει ν ζήσ ς πλός, ργατικς κάτοικος τς παίθρου». Χωρς ν γνωρίζ τ στιγμ κείνη εγενικ Σουηδή, πόσο σχημα εχε συμπεριφερθ πέναντι τς λλάδος Sir Thomas στν ποκλεισμ το 1850 κα στ μεγάλη περιπέτεια τς κατοχς το Πειραις (1854-1857) δωσε τν πάντηση πο το χρειαζόταν: «Δν συνέβαινε, τάχα, πάντοτε τ διο μ τν λα τς Παλλάδος θηνς, κόμα κα στος πι ρχαίους χρόνους

Ατ ταν πάντηση πο δωσε Fredrika Bremer, κτ μερες μετ τν φιξή της στν λλάδα, στν Sir Thomas πο εχε ζήσει δη πολλ χρόνια σ' ατν τν τόπο κα πού, μολονότι δν κατάφερε ποτ ν μάθ τί εδους νθρωποι εναι ο λληνες, γραψε κι ατς τς ντυπώσεις του π τ χώρα μας κα τν λαό της. Κι ν κόμα εχε καταδεχθ Sir Thomas ν' κούσ ν το μιλον γι τ μοναδικ στν παγκόσμια στορία φαινόμενο το «κρυφο σχολειο», δν θ κατάλαβε τίποτε. Τ τέκνα τν σχυρν κα πλούσιων λαν πρέπει νναι ποιηταί, πως Shelley, Byron κα Canning, γι ν καταλάβουν τν ποίηση πο πάρχει στν ψυχ τν λλήνων.

Fredrika Bremer, μ τ βαθειά της διαίσθηση κα τν ξοχη ματιά της πο νακάλυπτε μέσως τ ληθιν κα τ ραο, προτίμησε ν πιστέψη τν λέξανδρο Ραγκαβ, παρ τν Sir Thomas. Ραγκαβς τς επε, τι πάρχουν πολλ «φτωχ παιδιά» τς παρχίας πο ρχονται στν θήνα κα ργάζονται κόμα κα «ς πηρέτες» γι νχουν «τν εκαιρία ν φοιτον ταυτόχρονα στ σχολεα της».

πρχαν, βέβαια, κα λληνεςο ξυπνοιπο σκοσαν κι ατο τν κριτική τους, μι κριτικ πο δν πεχε πολ π τς σκέψεις το Sir Thomas. Στς 14 Αγούστου το 1859 παρευρέθηκε Fredrika Bremer στν ραία τελετ πο γινε, ταν βασιλες θων θεσε τν θεμέλιο λίθο ατο το οκου, τς καδημίας μας. Τν δια μέρα κουσε ναν λληνα ν κατακρίν γαλλιστ τ χειρονομία το βαρώνου Σίνα κα ν λέ τι μοιάζει «σ ν δίνουμε σ μι φτωχ γυνακα να κρινολνο πρν κόμα τν φοδιάσουμε μ σώρρουχα».

λλ λλς δν ταν ποτποτέ, σ καμμιν ρα τς ζως τηςμι «φτωχ γυνακα». λλς ταν πάντοτε, κόμα κα στς σκοτεινότερες ρες τς στορίας της, μι παρθένος νέα κα πλούσια σ μορφιά, σ ψυχή, σ λύγιστη κορμοστασιά. παρουσία το Θεο ταν στν λλάδα διάκοπηκα παρουσία ατ εναι πνεμα. «Πνεμα Θεο πεφέρετο πάνω» τς λλάδος κα ταν κόμα «ρημη» γ της ταν μι «λόμαυρη ράχη».


Μιν π τς πρτες μέρες το κτωβρίου, γνώρισε Fredrika —σ' να γεμα πο παρέθεσε γι' ατν βασίλισσα μαλίατν διαίτερο γραμματέα το θωνος, να Βαυαρ πο κέρδισε, πως μς λέει, π τν πρώτη στιγμ τν μπιστοσύνη της. Βαυαρία ταν, τότε, να σχετικ μικρ κράτος. τσι, εγενικς ατς Βαυαρός, παλλαγμένος π θνικ λαζονεία, εχε νεβ στ πίπεδο κενο πο χρειάζεται γι ν μπορ νναι κανες περήφανος γι ναν λλο λαό. ταν συναντήθηκε πάλι μ τν Fredrika, τς διηγήθηκε σ ποι κατάσταση γύμνιας κα ρειπίων βρκε τν λλάδα, ταν φθασε στ χώρα μας μ τν νεαρ βασιλέα θωνα. Κα τς επε: «Ο Γερμανο πο συνόδευσαν τν βασιλέα ταν ποχρεωμένοι ν ζον σ' να σπίτι πο δν τος προστάτευε οτε π τ βροχή, οτε π τν βοριά. λλ κα κανένας λλην δν εχε τίποτε καλύτερο. Ατς εν' νας λόγος παραπάνω πού μς πιβάλλει ν θαυμάσουμε τν πίμονη πολεμικ δραστηριότητα το θνους ατο κατ τν Τούρκων, τ θάρρος κα τν πομον πο χρειάστηκε γι ν νθέξ σ κάθε λογς στέρηση, στν πενα, προτιμώντας ν ζ σ σπηλις κα ν ποφέρ π τ στέρηση λων τν εδν παρ ν ποκύψ στν προαιώνιο χθρό. ναυμαχία το Ναυαρίνου μάχη πο δωσαν τ φιλελληνικ θνηεναι, βέβαια, κείνη πο ταν τελικ ποφασιστικ γι τν τύχη τς λλάδος, κα νέα λλάς, χωρς τ ναυμαχία ατή, δν θάταν σ θέση ν κερδίσ τν λευθερία της, λλ ξαγόρασε τίμια τν λευθερία ατ μ τς πράξεις τν υἱῶν κα θυγατέρων της πο θυσίασαν κάθε τι πο διατιμται π τν νθρωπότητα πολ ψηλότερα π τν πλοτο τς ζωςερήνη, διοκτησία, γεία, κόμα κα τν δια τ ζωή. Τν ρα τς ερήνης ο περισσότεροι π τος ρωες το πολέμου τς νεξαρτησίας εχαν πέσει στ γ πο εχαν σώσει, κα γ ατ ταν μι ρημος, ταν λλς γέρθηκεταν γέρθηκε ς λεύθερο κράτος νάμεσα στ λεύθερα κράτη το κόσμου»!

Κα Fredrika Bremer γράφει στ βιβλίο της, τι «καρδιά» της συμφώνησε μ τος λόγους πο κουσε. Κα προσθέτει: «Ασθάνθηκα τν λήθεια τους. Καί, στερα, ρίξαμε τ ματιά μας στ δενδρύλλια πο μεγάλωναν γύρω μας κα στ νέα θήνα πο στραφτε στ φς το δειλινο, μ τ κομψά της σπίτια κα τ καμπαναρι τν κκλησιν πο κτείνονται νάμεσα στν κρόπολη κα τ Λυκαβηττό. τσι μετεμόρφωσαν λευθερία κα ερήνη τ σκην στ διάστημα τριάντα τν».


Κα ς πμε, τώρα, τριάντα μλλον τριανταοκτ χρόνια πίσω.

νας Γάλλος ξεκινοσε, στς 18 ουλίου το 1821, π τ Μασσαλία. Τνομά του ταν Maxime Raybaud. Εχε μπ στ γαλλικ στρατ στ τέλη το 1813, κ' τσιπως μς λέει διος στ πομνημονεύματά του πο δημοσιεύθηκαν στ Παρίσι, σ δυ τόμους, στ τος 1824 — δν εχε τν εκαιρία ν παρευρεθ παρ μόνο στ τελευταα πολεμικ τυχήματα τς Ναπολεοντείου Γαλλίας. Τν Δεκέμβριο το 1820 εχε περιληφθ στν ριθμ τν ξιωματικν πο τος πληξε περιορισμς τν στελεχν το γαλλικο στρατο. Λίγο ργότερα φθασαν στ' ατιά του τ νέα π τν Μολδαυία κα τν Βλαχία. Κα γράφει: «...ν κα πέφερα π τ γεγονός, τι εχα περισσότερα τη πηρεσίας παρ μνες κστρατείας, περιορίσθηκα ν' ναπέμπω εχς γι να λα καταπιεσμένο κα δυστυχισμένολλ μαθα τότεκα σκίρτησατι λλς τινάζει τ δεσμά της». Κα σπευσε Γάλλος ξιωματικς πο ταν μόλις εκοσιπέντε τν ν κατευθυνθ στ Μασσαλία γι ν βρ τρόπο ν φθάσ στν λλάδα.

Τ φαινόμενοκα δν ταν τότε μοναδικεχε μέσα του κάτι πο γγίζει τ ρια το μυστηρίου, το θρησκευτικο μυστηρίου. ερ Συμμαχία ταν πανίσχυρη στς ρνήσεις της. λέξανδρος τς Ρωσίας εχε πέσει στν πιρρο το Metternich, πο φρονοσε ελικρινς, τι «ο λαο εναι παιδι νευρικς γυνακες κα πιστεύουν στ φαντάσματα». Φάντασμα ταν γι τν Metternich λευθερία, κα ταν ετυχής, ταν διεπίστωσε, τι τν Καποδίστρια εχε ρχίσει ν τν βλέπ ατοκράτωρ τς Ρωσίας «ς ρχηγ καρβονάρων». Ό Maxime Raybaud προτίμησε ν' νήκ στος «καρβονάρους» πο τ συνέδριο το Λάϊμπαχ (τς Λιουμπλιάνας) εχε θέσει κτς νόμου λίγους μνες πρν (τ συνέδριο ρχισε στς 26 ανουαρίου κα κλεισε στς 12 Μαΐου το 1821) παρ ν μείν συγκίνητος π τ γεγονότα τς λλάδος. Λίγοι ταν, λλωστε, ο Γάλλοι πο μειναν συγκίνητοι. Εχε ρχίσει στ Γαλλία ν πνέ νεμος το εδικο κείνου ρωμαντισμο πο τν τροφοδότησε μέγας μθος το Ναπολέοντος.

Maxime Raybaud ξεκίνησε γι τ Μασσαλία, χωρς ν ξέρ τί θβρισκε μπροστά του, μ τί μέσον θ πήγαινε στν λλάδα, ν ταν πιθυμητς χι κε κάτω, σ ποι λιμάνι θποβιβαζόταν, τί φυσιογνωμίες θ εχαν ο νθρωποι πο θ συναντοσε, τί πλα θ κρατοσαν στ χέρια τους κα σ ποι γλσσα θ τος ξηγοσε, τι πιθυμία του ταν ν τος βοηθήσ. Ξεκίνησε βέβαιος τι Θες δηγοσε τ βήματά του. Τν Μάρτιο το 1821, πεισε Metternich τν λέξανδρο τς Ρωσίας ν πρωτοστατήσ σ μιν μεση νέργεια, μ ρωσικ στρατεύματα, στ Πεδεμόντιο, που κόμης Σανταρόζα θαυμάσιος ταλς πού, στ 1825, πεσε μαζ μ τν ναγνωσταρ, στ Σφακτηρίαεχε ψώσει, τς διες περίπου μέρες πο λέξανδρος ψηλάντης εχε εσβάλει στς παρίστριες γεμονίες, τ σημαία τς λευθερίας. Κα ατοκράτωρ τς Ρωσίας Καποδίστριας θ παρακολούθησε τ σκην μελαγχολικόςπάντησε, πως διηγεται Friedrich von Gentz, σ σους σπευσαν ν τν συγχαρον κα ν κφράσουν τν θαυμασμό τους: «χι σ μένα, λλα στν Θε πρέπει ν' πευθύνετε τος λόγους σας». νας λλος, καρδινάλιος Σπίνα, εχε διατυπώσει δυ μνες πρίν, ταν τν κάλεσαν στ Λάϊμπαχ ο γέτες τς ερς Συμμαχίας γι ν το πον νά συμβάλ Πάπας Πος «βδομος στν καταστολ τς νταρσίας τς Νεαπόλεως, μι βαρυσήμαντη φράση. Επε τι Πάπας, «ς παρατηρητς το Θεο τς ερήνης», ταν ποχρεωμένος ναποφύγ τν μπλοκή του σ πολεμικς νέργειες.

χουμε, λοιπόν, τρες φάσεις το Θεο πο δν εναι δυνατ νναι κα ο τρες ληθινές. Πο βρισκόταν, τν ρα κείνη, ληθινς Θεός; στορία δειξεκα στορία εναι « πορεία το Θεο πάνω στ θνη», πως λεγε Herder— τι τν ούλιο το 1821, καθοδηγοσε Θες τ βήματα το Maxime Raybaud.
ταν φθασε Raybaud στ Μασσαλία, εχε σκοπ ν κατευθυνθ στ Λιβόρνο γι ν' ναζητήσ κε καράβι πο θ πήγαινε στν Πελοπόννησο. λλά, στς 10 ουλίου, εδε ν μπαίν στ λιμάνι τς Μασσαλίας να δραίϊκο μπρίκι. Τ μπρίκι ατ εχε φορτώσει πλα κα πολεμοφόδια στν ταλία κα πρόκειτο ν παραλάβ κι λλα στ Γαλλία. Τ εχε ναυλώσει νας λλην πού, ν κα ταν μόλις τριάντα τν, εχε δη ποκτήσει νομα. Εχε παραλάβει τ' νομά του κα π λλους σπουδαίους λληνες. ταν κουσεκα βρισκόταν στν Πίζα μαζ μ τν ξοχο μητροπολίτη γνάτιοτι λλς πανεστάτησε, τι στν Πάτρα κα στ Καλάβρυτα μ ερ ρμητήρια τ μοναστήρια το μπλο κα τς γίας Λαύρας, λλ κα στ Γορτυνία κα στ Μάνη κα στν Καλαμάτα, εχε γερθ τ Γένος, καμε τ σταυρό του κα ξεκίνησε. Τ δρμα το Δραγατσανίου, πρόσφατο κα ζεστό, δν τν καμε σκεπτικότν καμε, ντίθετα, ποφασιστικώτερο. Δν το ρεσε, λλωστε, τι ψηλάντης εχε ναλάβει τν γεσία. Maxime Raybaud μαθε, τι λλην ατς λέξανδρος Μαυροκορδτοςταν στ Μασσαλία. Κα ζήτησε ν παρουσιασθ νώπιόν του. «Μ δέχθηκε», γράφει πρώην ξιωματικός το γαλλικο στρατο, «μ τν νετη κείνη εγένεια πο διακρίνει l’ homme du monde, μ τν ελικριν γκαρδιότητα πο χει τόση γοητεία γι ποιον πρξε στρατιώτης... κφράζεται στ γαλλικ μ χάρη κα εκολία, κα κτοτε εχα τν εκαιρία ν διαπιστώσω, τι πάρχουν μόνο λίγες γλσσες, π' σες μιλονται στν Ερώπη στν νατολή, πο ν μν τς κατέχ περίπου στν ατ βαθμό».


Σκέφθηκε ποτ Sir Thomas Wyse, κα σκέφθηκαν, τάχα, σοι ντιπρόσωποι μεγάλων κρατν, π τότε ως κόμα κα σήμερα, κάνουν τ δάσκαλο στος λληνες, τί σήμαινε τ φαινόμενο πού εδε Maxime Raybaud νσαρκωμένο στν λέξανδρο Μαυροκορδτο;

Εχαν περάσει σχεδν τετρακόσια χρόνια π τν καιρ πο ο λληνικς χρες εχαν πέσει στ σκοτεινότερο καθεστώς δουλείας. Τετρακόσια χρόνια εναι κανά ν σβήσουν λαούς. Εναι, πάντως, κανταν κατακτητής, παρά τς νθρώπινες ρετές του σιατικο τύπου, εναι πόλυτα ξένος πρς τ νόημα τς παιδείας, πως γεννήθηκε στν λλάδα κα πεκράτησε στν Ερώπην μαράνουν τν πόδουλο λα σ σημεο πο ν χάσ τ συνείδηση τς στορικς ποστολς του, κόμα κα τ μνήμη του. Ατό, μως, δν μποροσε ν συμβ μ τος λληνες. Κα δν συνέβη. Ο λληνες κατάφεραν κάτι πού εναι μοναδικό στν παγκόσμια στορία κα πο κάνει περιττ κάθε λλη προσπάθεια ν' ποκρουσθ νόητη μφισβήτηση το γεγονότος, τι, κάτω π τν γαλάζιο ορανό μας, ξακολουθοσε ν ζ στ 1821 διος λαός πού χάρισε σ' λόκληρη τν Ερώπη τν δέα τς παιδείας. μόνος λας πο ταν δύνατο ν χάσ τν παιδεία του εναι κενος πο φερε τν παιδεία. Κα μόνον λας κενος πο χει μέσα του μφυτη τν δέα τς παιδείας μπορε, στερ' π τετρακόσια χρόνια δουλείας, ν πιτρέπ σ ρισμένα τέκνα του ν εναι τομα, προσωπικότητες, πως λέξανδρος Μαυροκορδτος πο μ κπληξη τν εδε μπροστά του στ Μασσαλία Maxime Raybaud, πως Καποδίστριας, πουργς το ατοκράτορος τς Ρωσίας, πως σοφς τν Παρισίων δαμάντιος Κορας πο τς κριτικς παρατηρήσεις του σ ρχαα λληνικ κείμενα ξακολουθον κα σήμερα να τς προσέχουν κα ν τς μνημονεύουν ο κριτικο τν κειμένων ατν, πως λέξανδρος ψηλάντης πού εχε χάσει τ χέρι του πολεμώντας τν Ναπολέοντα κα γινε πασπιστς το Τσάρου κα στρατηγς το ρωσικο στρατο σ λικία εκοσιπέντε τν, πως τόσοι κα τόσοι λλοι πο εχαν πλημμυρίσει τν ταλία, τ Γαλλία, τν Αστρία κα τ Ρωσία ς δαιμόνιοι ργάτες τν γραμμάτων κα το μπορίου, καθοδηγημένοι π τν θην κα τν ρμ.

Wilhelm Schwarz —στ ξαίρετο βιβλίο του « ερ Συμμαχία» πο βγκε στ 1935 —γράφει: «λόκληρη βαλκανικ χερσόνησος ταν» (στ 1821) «οσιαστικ λληνική» κα μάλιστα π κάθε ποψη, π ποψη «πολιτιστική, οκονομική, θρησκευτικ κα διοικητική». φο κατακτητς ταν νίκανος ν μποδίσ κα εχε μάλιστα τν σιατικ σοφία ν ενοήσ τν ξέλιξη ατ το πόδουλου λληνικο Γένους, πς δν κατάφεραν ν πωφεληθον π τ στάση ατ τν Τούρκων ο λλοι πόδουλοι λαοί; Πς δν τ κατάφεραν ο Σέρβοι ο Βούλγαροι, λαο γενναοι κα φυλετικ σχυρο πο εχαν μάταια διεκδικήσει λλοτε κι ατν κόμα τν πορφύρα τν Βυζαντινν ατοκρατόρων; Πς συνέβη, στε κα σ' ατ τ Ρουμανία, που ζοσε λας μ κάποια λατινικ παράδοση κα καταγωγή, ν γκατασταθον γεμόνες λληνες κα ν δρύσουν σχολεα λληνικά, κόμα κα τν καδημία το ασίου, να σπουδαο πανεπιστήμιο μ σχολς Φιλολογίας, Μαθηματικν, Φυσικν κα Θεολογίας; Κι ατο κόμα ο λβανο πού, ς πόγονοι τν λλυριν, εχαν συγγένεια μ τος λληνες, δειξαν πνευματικ πρωτοβουλία κα θικ ρετ μόνον ς λαϊκ στοιχεο πο διασταυρώθηκε κα συγχωνεύθηκε μ τ λληνικ Γένος.


καλή μας φίλη Fredrika Bremer σταμάτησε διαίτερα στ καταπληκτικ φαινόμενο πο παρουσίασε τ λληνικ Γένος στος αἰῶνες τς δουλείας, να φαινόμενο πο τ ζωντάνεψε κα τ νέβασε στ φς, που κα νήκει, Θανάσης Πετσάλης - Διομήδης μ τ ργο του «ο Μαυρόλυκοι». Κα γράφει Σουηδ φίλη μας, τι «φύσεις π καταγωγ εγενικές, ετε τομα εναι, ετε θνη, μπορε ν πέσουν βαθειά, λλ εναι δύνατο ν καταστραφον. μέγας δάσκαλος, τυχία..., νεργε πάνω στς τέτοιες φύσεις σ μι δύναμη ναγεννητική...». Κα προσθέτει Fredrika, τι μεσ' στ μαύρη κριβς νύχτα τς κακς τύχης, τς κυριαρχίας τν Τούρκων πάνω στν λλάδα πο πιασε τετρακόσια σχεδν χρόνια, διακρίνουμε τν παρουσία «το πνεύματος πο γαπάει τ φς»• τσι βεβαιώθηκε «τι ρχαία λλς ξακολουθε ν ζ».

Τν Ρήγα κα τν Κορα ξεχωρίζει Σουηδ φίλη μας ς τος δυ λληνες πού, στς ρχς το ΙΘ' αἰῶνα, πρόβαλαν ς ο γέτες το Γένους, νας τς πολιτικς λευθερίας του κα λλος τς πνευματικς. λλ προχωρε κα πισημαίνει κάτι πολ σημαντικώτερο. Πέρ' π τ φαινόμενο τν λλήνων πο ς τομα, ς ξεχωριστς προσωπικότητες, κατάφεραν ν μορφωθον κα ν διακριθον ξω π τν λλάδαπολλο π' ατος πέστρεφαν, πως λέει, στν πόδουλη πατρίδα τουςσημειώθηκε κάτι λλο πο μ τν ποιητική της διαίσθηση τ πρόσεξε κα τχει θαυμάσια πισημάνει.

«Το Εκοσιένα» Πανηγυρικοί Λόγοι καδημαϊκν, κδ. καδημία θηνν,
δρυμα Κώστα κα λένης Οράνη,
 θναι 1977.1 σχόλιο:

  1. Κρατάω ένα συμπέρασμα: Ελλάδα ίσον παιδεία.
    Πολύ δυνατό κείμενο, Γιώργο, Μπράβο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή