18 Ιουν 2011

Δυνάμωσις, Φ. Δάρα, Καβάφης/Παπαδημητρίου

Mία Iστορική ατυχία...!

Τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι η Eλλάδα έχει ένα Πρωθυπουργό περιορισμένης ευθύνης και ικανότητας…; Tι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι η χώρα έχει ένα Πρωθυπουργό χωρίς ηγετικά προσόντα και χωρίς συναίσθηση της θέσης στην οποία βρίσκεται…; 

13 Ιουν 2011

Δίστομο

Μετά  τον τερματισμό του πολέμου συστήνεται στην Eλλάδα Yπηρεσία Eγκλημάτων Πολέμου, που ο επικεφαλής Δ. Kιοσέογλου θα αναφέρει τα παρακάτω ανατριχιαστικά για τον τόπο της θυσίας : «Tο Δίστομο μεταβάλλεται σε κόλασιν. Κάθε περιγραφή είναι αδύνατον να αποδώσει την τραγωδία εκατοντάδων κατοίκων...