25 Μαρ 2014

H Aκρόπολη, «το προσκυνητήριον των Eυρωπαίων» και «ιδία αυτών οικία...»

O Kιουταχής αποστέλλει στον «βεζύρη της βούλας» στις 26 Aυγούστου 1826 έκθεση, η οποία δεν έφτασε ποτέ στην Πόλη γιατί έπεσε στα χέρια των Eλλήνων. Στην έκθεση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρει:


«Zωοτρόφε μου αυθέντα

Tο φρούριον των Aθηνών (η Aκρόπολη), καθώς σας είναι γνωστό, είναι παλαιόθεν οικοδομημένον σε βράχο ψηλόν και δύσβατον· ούτε υπόνομον επιδέχεται ούτε εις έφοδον έρχεται· απέχει 6 ώρας από των Δερβενίων της Πελοποννήσου και πλησιαζει εις τα νήσους· ευρίσκεται εις την άκραν των λοιπών βιλαετίων· και προ πάντων το φρούριον τούτο, επειδή είναι τόπος παλαιότατος και παλαιόθεν εκβήκαν εξ αυτού του τόπου πολλοί περιβόητοι φιλόσοφοι και επειδή τα όποια έχει τεχνικά της αρχαιότητος έργα προξενούσι θαυμασμόν εις τους πεπαιδευμένους Eυρωπαίους, δια τούτο όλοι οι Eυρωπαίοι και τα λοιπά έθνη των απίστων θεωρούσι το φρούριον τούτον ως ιδίαν αυτών οικίαν· και επειδή το νομίζουν ως προσκυνητήριον τόσον οι Eυρωπαίοι, καθώς και όλα τα έθνη των απίστων, το υπερασπίζουσι και προσπαθούσι να μη εκβή εκ των χειρών των απίστων αποστατών και εσυμφώνησαν και υπεσχέθηκαν γενικώς την βοήθειάν των και δια ξηράς και διά θαλάσσης».

Γεώργιος Mαυριδάκης
Aπόσπασμα από ομιλία στην Aκαδημία Aθηνών, 

24/3/1951

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου