7 Αυγ 2014

απλά μαθήματα οικονομίας...

«Της ελευθερίας - και μάλιστα της οικονομικής ελευθερίας - ημπορεί να γίνη και χρήση και κατάχρηση. Τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες του ελεύθερου κόσμου, συμβαίνει να δρουν, εν ονόματι τάχα της οικονομικής ελευθερίας, και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κάθε λογής ασύδοτα κεδροσκοπικά συγκροτήματα.
Το επιχειρηματικό κέδρος - το νόμιμο και φορολογημένο κέδρος - έχει οικονομικήν και ηθικήν δικαιολόγησι, μόνο όταν προκύπτει ως αποτέλεσμα παραγωγικής προσπάθειας εντός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Υπό την προϋπόθεσιν αυτήν, είναι και θεμιτό και, ως κίνητρο, αναγκαίον.
Είναι όμως το κέδρος κοινωνικά απαράδεκτο όταν προκύπτει ως προϊόν της εκμεταλεύσεως μονοπωλιακών καταστάσεων ή προνομιακής, εις βάρος του συνόλου, κρατικής προστασίας. Η υπέρμετρος προστασία και η ανοχή μονοπωλιακών καταστάσεων και κερδών, οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιχειρηματικήν αδράνεια και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, δηλαδή τα ίδια τα βάθρα της δημοκρατίας. Στην περίπτωση αυτήν η παρέμβαση του κράτους είναι και οικονομικά και ηθικά επιβεβλημένη. Όπως είναι επιβεβλημένη και εις τας περιπτώσεις εκείνας που η αποκατάσταση του ιδιώτου από το κράτος ημπορεί να αποβή κοινωνικά και οικονομικά ωφελιμότερη.»

Kωνσταντίνος Kαραμανλής
10.11.1974
Προεκλογικός Λόγος στην Πάτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου