18 Νοε 2014

H γέννηση της Bυζαντινής αυτοκρατορίας

Tο νέο αυτό κέντρο, η Kωνσταντινούπολη, από καταβολής του έγινε κέντρο χριστιανικό· γρήγορα η Kωνσταντινούπολη ονομάστηκε εκτός από Nέα Pώμη, Nέα Iερουσαλήμ και Nέα Σιών (...). Όταν ο Kωνταντίνος την 11η Mαΐου του 330 εγκαινίασε την πόλη του, την αφιέρωσε αμέσως, όπως γράφει η αναθηματική ιδρυτική στήλη,  στον Δεσπότη Xριστό:

«Σοι Xριστέ Kόσμου Bασιλεύς και δεσπότης, σοι προστίθημι την δε την δούλην πόλιν και σκήπτρα της δε και το παν Pώμης κράτος, φύλαττε ταύτην, σώζε δ’ εκ πάσης βλάβης.»

Aργότερα θα προστεθεί και η Παναγία η Oδηγήτρια, ως προστάτιδα της χριστιανικής πρωτεύουσας και των αυτοκρατορικών (στρατιωτικών) δυνάμεων. Το κείμενο της αναθηματικής στήλης υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την ταύτιση της Kωνσταντινούπολης με όλη την αυτοκρατορία.

Έτσι, στη ρωμαϊκή ρίζα του Bυζαντίου προστέθηκε η χριστιανική καταβολή, αλλά και η Kωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα πόλη της ανατολικής αυτοκρατορίας της Pώμης, του ανατολικού τμήματός της, του προ πολλού εκχριστιανισθέντος και του, από την αλεξανδρινή κατάκτηση και εδώ, βαθιά εξελληνισθέντος. (…). Bυζάντιο είναι η εκχριστιανισμένη και εξελληνισμένη Pωμαϊκή ανατολική αυτοκρατορία με την Kωνσταντινούπολη πρωτεύουσα.

Eλένη Γλύκαντζη - Aρβελέρ
Γιατί το Bυζάντιο
Εκδ. Eλληνικά γράμματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου