3 Μαρ 2015

Όταν αποθάνω..., Eλευθέριος Bενιζέλος στα 1932

Όταν αποθάνω, ο αρχηγός της Δημοκρατικής Ενώσεως [Αλέξανδρος Παπαναστασίου] θ’ αναγκασθή να με νεκρολογήση ως ακολούθως: «Αγαπητοί φίλοι, ο προκείμενος νεκρός ήταν ένας αληθινός άνδρας, με μεγάλο θάρρος, με αυτοπεποίθησιν και δι’ αυτόν και διά τον λαόν τον οποίον εκλήθη να κυβερνήση. Ίσως έκαμε πολλά σφάλματα, αλλά ποτέ δεν του απέλειψε το θάρρος, ποτέ δεν υπήρξε μοιρολάτρης, διότι δεν επερίμενε ποτέ από την μοίραν να ιδή την χώραν προηγμένην, αλλά έθεσεν εις την υπηρεσίαν αυτής όλον το πυρ το οποίον είχε μέσα του, κάθε δύναμιν ψυχικήν και σωματικήν». 

Eλευθέριος BενιζέλοςΑγόρευση στη Βουλή, 28 Απριλίου 1932. Θ. Διαμαντόπουλος, Ο Βενιζελισμός, Α΄. Εκδόσεις Σάκκουλα, 1985. 186.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου