15 Απρ 2015

Θνητοί τετυφλωμένοι...

Θνητοί τετυφλωμένοι, θνητοί βλάκες,
ροφήσατε του βίου τον χυμόν,
πριν άγριος ενσκήψη ο χειμών,
πριν ή του τάφου σάς δεχθούν οι πλάκες.
Αφήσατε την αρετήν, τας πλάνας,
του μάρτυρος τας πενιχράς στεφάνας,
τους πατριωτισμούς και τας θυσίας...
Ροφήσατε το κύπελλον μεστόν·
τα πάντα εφευρέσεις της μωρίας,
προς όφελος καπήλων και ληστών. 


Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος

«Χορός των Εχιδνών»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου