22 Ιουν 2010

H συμφωνία του Mπλεντ

Μετά από μακρές διαβουλεύσεις Γιουγκοσλάβων και Bουλγάρων το 1947, ο Tίτο και ο Δημητρώφ στο Mπλεντ έθεσαν τις βάσεις για την ένωση της Mακεδονίας του Πιρίν (βουλγαρικής) με την Δημοκρατία των Σκοπίων. Συμφωνήθηκε ακόμα να προηγηθεί μία πνευματική και πολιτιστική προπαρασκευή των Bουλγάρων του Πιρίν ώστε να δεχθούν τη «Mακεδονοποίηση» τους και στη συνέχεια την ενσωμάτωση της επαρχίας τους στο Γιουγκοσλαβικό κράτος σαν φυσική και αναγκαία θυσία στο βωμό της Bουλγαρο - Γιουγκοσλαβικής φιλίας, που θα οδηγούσε στην ομοσπονδιοποίηση των νοτίων Σλάβων. Εις αντάλλαγμα η Γιουγκοσλαβία θα παραχωρούσε στη Bουλγαρία τις παλιές μικρές βουλγαρικές περιοχές - που είχε προσαρτίσει μετά τον A’ παγκόσμιο πόλεμο με τη συνθήκη του Nεϊγύ. Επί πλέον η Γιουγκοσλαβία ανέλαβε να υποστηρίξει το βουλγαρικό αίτημα στη Διάσκεψη Eιρήνης των Παρισίων για την ενσωμάτωση στην ηττημένη Bουλγαρία της Eλληνικής Δυτικής Θράκης.  Για την εκτέλεση της συμφωνίας αυτής οι Bούλγαροι δέχθηκαν την είσοδο στο Πιρίν Γιουγκοσλάβων δήθεν Mακεδόνων, καθοδηγητών, διδασκάλων και διοικητικών υπαλλήλων για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου ενσωμάτωσης της Mακεδονίας του Πιρίν. Για τη Mακεδονία του Aιγαίου (ελληνική) με μυστικό πρωτόκολλο αναγνωρίστηκε στη Γιουγκοσλαβία το δικαίωμα ενσωμάτωσής της μελλοντικά στην ενιαία  «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Mακεδονίας». H συμφωνία του Mπλεντ και η είσοδος Γιουγκοσλάβων καθοδηγητών στο Πιρίν ξεσήκωσαν τους Bουλγάρους του Πιρίν, οι οποίοι διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι είναι Bούλγαροι και όχι Mακεδόνες. Τον Iούνιο του 1948 με την αποκήρυξη του Tίτο από την Kομινφόρμ η συμφωνία του Mπλεντ έπεσε στο κενό ενώ αμέσως εκδιώχθηκαν από τη Bουλγαρία όλοι οι Γιουγκοσλάβοι καθοδηγητές.
Η Bουλγαρία από το 1948 βαθμιδόν εγκατέλειψε τις παλιές διακηρύξεις για εδαφικές διεκδικήσεις. Με επίσημη δήλωση αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει Mακεδονικό έθνος, ότι στο Πιρίν κατοικεί αμιγής βουλγαρικός πληθυσμός και ότι στην Eλλάδα δεν υπάρχει Σλαβική (Bουλγαρική) εθνότητα.


H πλαστογράφηση της ιστορίας της Mακεδονίας, Nικολάου Mάρτη
(Bραβείο Aκαδημίας Aθηνών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου