10 Δεκ 2010

O Πλάτων για την εκπαίδευση...

     «O ελεύθερος άνθρωπος δεν πρέπει να μαθαίνει κανένα μάθημα με δουλική υποταγή. Διότι οι σωματικοί κόποι, όταν επιβάλλονται με τη βία, δεν εξαθλιώνουν το σώμα ούτε το κάνουν χειρότερο στο παραμικρό· αντίθετα στην ψυχή καμιά μάθηση που επιβλήθηκε με τη βία δεν μένει σταθερή.
     Να μην κάνεις λοιπόν χρήση βίας, στη διδασκαλία των παιδιών, αλλά να τ’ ανατρέφεις με παιχνίδια, για να μπορέσεις κι εσύ να διακρίνεις ακόμα περισσότερο αυτό για το οποίο το καθένα τους είναι γεννημένο.»

Πλάτων
Πολιτεία 536b

1 σχόλιο: