21 Μαρ 2015

Παγκόσμια Hμέρα Ποίησης

«Τίνες αυτοί; Οι ποιηταί· εντός της ερημίας

φωνή αγάπης συμπαθής και πλήρης μυστηρίου·

δημιουργοί και των θεών και της αθανασίας

με ρόδα περιέπλεξαν την άκανθον του βίου.»


Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου