21 Μαρ 2016

Μέλλον, της τύχης παίγνιον...

«Μέλλον, της τύχης παίγνιον, του βίου ειρωνεία,
λέξις ουδέν σημαίνουσα ή πάροδον του χρόνου,
και φάρμακον όπερ ροφά παρούσα η πικρία,
όπως επέλθη αύριον μετά ομοίου πόνου.

Μέλλον, λέξις σημαίνουσα την έλλειψιν παρόντος,
ηχώ των πόθων οίτινες βλαστάνουσι λαθραίως,
πολλάκις αντανάκλασις ωχρά του παρελθόντος,
πλην πάντοτε κατοπτρισμός δεικνύμενος ματαίως.»Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου