21 Μαρ 2016

Μέλλον, της τύχης παίγνιον...

«Μέλλον, της τύχης παίγνιον, του βίου ειρωνεία,
λέξις ουδέν σημαίνουσα ή πάροδον του χρόνου,
και φάρμακον όπερ ροφά παρούσα η πικρία,
όπως επέλθη αύριον μετά ομοίου πόνου.

Μέλλον, λέξις σημαίνουσα την έλλειψιν παρόντος,
ηχώ των πόθων οίτινες βλαστάνουσι λαθραίως,
πολλάκις αντανάκλασις ωχρά του παρελθόντος,
πλην πάντοτε κατοπτρισμός δεικνύμενος ματαίως.»Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος