26 Απρ 2016

Θάρρος και αυτοπεποίθηση...

Από τον τάφο των Βενιζέλων:

«Ο προκείμενος νεκρός ήτο αληθινός άνδρας με θάρρος με αυτοπεποίθησιν και δι’ εαυτόν και δια τον λαόν τον οποίον εκλήθη να κυβερνήση. Ίσως έκανε πολλά σφάλματα αλλά ποτέ δεν του απέλειψε το θάρρος. Ποτέ δεν υπήρξε μοιρολάτρης. Διότι ποτέ δεν επερίμενεν από την μοίραν να ιδή την χώραν του προηγμένην αλλά έθεσεν εις την υπηρεσίαν της όλο το πυρ που είχε μέσα του κάθε δύναμιν ψυχικήν και σωματικήν.»

Ελευθέριος Βενιζέλος, Αγόρευση στη Βουλή, Απρίλιος 1932

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου